• info@narakademi.com
  • +90 (312) 232 20 58

YABANCI DİL ÖĞRENMENİN FAYDALARI

   Dil, önemli bir iletişim aracıdır. Aynı toplumda yaşayan insanlar, kullandıkları ortal dil ile birbirleriyle ilişkilerini başlatır ve sürdürürler. Günümüzde, özellikle küreselleşmenin sonucu değişen dünyaya uyum sağlayabilmek, ekonomik ilişkilerimizi yürütebilmek ve diğer toplumlarla bilgi alışverişinde bulunabilmek için ortak yabancı dilin öğrenilmesi gerekir.

   Yabancı bir dil öğrenebilmek, iletişim becerilerimizi geliştirir. Yeni öğrendiğimiz dilin, cümle yapılarına ve gramer kurallarına daha fazla dikkat ederiz. Bu dikkat, konuştuğumuz dile yansır ve bu durum yazma ve konuşma becerilerimizi geliştirir.

   Yabancı dil öğrenmek hafızayı güçlendiri. Örneğin, iki dilli ortamlarda büyüyen bebekler, tek dilli ortamlarda büyüyenlere göre daha güçlü hafızaya sahiptirler.

   Yabancı dil öğrenmek dikkati arttırır. iki dil konuşabilen insanlar, dikkatlerinin dağılmasını daha kolay engellemektedir. Aynı zamanda bu insanlar, bir işten diğer bir işe daha hızlı geçiş yapabilirler.  Bilişsel bir esnekliğe sahip oldukları için beklenmedik durumlara ise daha kolay uyum sağlarlar.

   Yabancı dil öğrenmek görmenin yeni yollarını sunar. Yabancı dil öğrenmek, dünyaya bakışımızı değiştirerek dünyayı farklı pencereden görmemizi sağlar.

   Yabancı dil öğrenmenin istihdam olanığını da arttıracağı unutulmamalıdır. Günümüzde uluslararası ve yabancı kaynaklı firmaların varlığı, ilişki kurulan ülkenin diline hakim olan personel ihtiyacını ortaya çıkartmaktadır. Sadece o ülkede konuşulan dile hakim olunarak yeni iş fırsatları yakalamamız mümkündür.

   Yabancı dil öğrenmek, hele ki o dil "evrensel olan ortak dil" ise başka ülkelere rahatça seyahat edebilme imkanı sağlar.

   Kariyer açısından da son derece önemlidir. Yabancı dil, resmi görevlerde çalışma imkanı sunmakla birlikte yabancı ülkelerde öğrenim görme olanağı sağlar.

   Bir Türk atasözünde belirtildiği gibi:  "Bir dil bir insan, iki dil iki insan." Haydi, yabancı dil öğrenerek ufkumuzu genişletelim.